HUSACZUK

Nazwisko można wywodzić od Hus (> Husak > Husaczek/Husaczuk) określenia gęsi używanego na Kresach Wschodnich (ukraińskie husak = gąsior), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 230, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II s. 66.