JĘDRZEJCZYK

Nazwisko Jędrzejczyk to forma pochodna od imienia Andrzej, notowanego w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 5-6) > Jędrzejko. Zdaniem S. Rosponda (Mówią nazwy, s. 165) Andrzej pochodzi od greckiego Andreas ‘męski, silny’. Według K. Rymuta (Nazwiska Polaków, t. I A-K, s. 5) imię można wywodzić od anér, gen. andrós ‘mąż’ lub imion złożonych typu Andrónikos. Nazwę osobową Jędrzejczyk odnotowano już w 1580 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 6.