JAGŁA

Nazwa osobowa Jagła jest bardzo stara, odnotowano ją już w 1387 roku, pochodzi od rzeczownika jagła, w staropolszczyźnie używanego także w postaci ‘jagły’, oznaczał ‘kaszę z prosa’, ale też samo proso, a także grykę i bukwitę, wyraz pochodzi z prasłowiańskiego i pierwotnie oznaczał ‘ziarno prosa obtłuczone, bez łuski’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 326, W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 202. Być może pierwotnie nazwa była przezwiskiem wytwórcy lub sprzedawcy kaszy.