JANIELUCHA

Nazwisko Janielucha jest formą pochodną od janioł, gwarowej formy rzeczownika anioł, czyli: a) duch niebiański, b) istota doskonała, c) ideał, uosobienie czego, d) dobroć uosobiona, ideał łagodności, e) patron, f) posłaniec, goniec, zwiastun, g) posąg anioła – zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 38-39. Pierwotnie było to przypuszczalnie przezwisko, nawiązujące do cech osobowości. Pozostaje tylko pozazdrościć przodków o anielskim charakterze :).