JARMUZIEWICZ

Prawdopodobną podstawę nazwiska Jarmuziewicz stanowi rzeczownik jarmuż, który kiedyś oznaczał nie tylko określony gatunek warzywa, ale też „wszelką jarzybnę, włoszczyznę, wszelką nać ugotowaną”, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 137. Przezwisko Jarmuż (po tzw. mazurzeniu – Jarmuz) mógł nosić ktoś uprawiający warzywa albo wyraźnie preferujący je w diecie. Jego syna nazwano Jarmuziewicz (= syn Jarmuza).