JAWOSZEK

Nazwisko Jawoszek ma następujące możliwe podstawy etymologiczne: 1. jawić się ‘ukazywać się, objawiać się’, ale też ‘jawnym czynić, ujawniać, odkrywać’, 2. imię Jawczach, pochodne od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII w. Imię pochodzi od greckiego eu ‘dobrze’ + stáchos ‘kłos zboża, potomstwo’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 181, 342, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 147. Omawiana nazwa osobowa jest zdrobnieniem Jawosz > Jawoszek.