JESIOŁOWSKI

Nazwisko Jesiołowski uznaje się za formę, podstawę której mogło stanowić imię Jan (wywodzi się z języka hebrajskiego i pierwotnie znaczyło ‘Jahwe jest łaskawy’) albo inne imiona na Ja-, np. Jaczemir, Jaromir (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 340-341).