JUSZCZAK

Nazwisko Juszczak, odnotowano już w 1665 roku,  pochodzi od imienia Just, to od łacińskiego Justus, to zaś od iustus ‘sprawiedliwy, prawy’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 360.