JUSZCZYK

Nazwisko Juszczyk to forma pochodna od nazwy osobowej Juszcz. Ta zaś pochodzi od od imienia Just, to od łacińskiego Justus, to zaś od iustus ‘sprawiedliwy, prawy’, formę Juszczyk odnotowano już w 1691 roku, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 360.