KAŚKÓW

Nazwisko było pierwotnie przymiotnikiem dzierżawczym – czyli Kaśków = Kaśkowy = należący do Kaśka/syn Kaśka (tak jak jedna z ksiąg Biblii – psałterz Dawida funkcjonowała jako psałterz Dawidów). Kaśko, zapisywane także jako Kaźko, to zdrobnienie od imion zaczynających się na Ka-, np. Kanimir, Kazimierz.