KAJNA

Nazwisko Kajna pochodzi od imirnis hebrajskiego Kain, wtórnie zaś od kain ‘bratobójca’, zob. K.Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 366.Współcześnie lokacja rodzin noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Kajna