KALAGA

Nazwisko Kalaga pochodzi od czasownika kalać, staropolskie kalić ‘brudzić, plamić, mazać, szpecić, paskudzić’, ale też ‘nawozić, użyźniać’, przenośnie ‘okrywać hańbą’, ‘piętnować’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 367, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 205.