KALIŃSKI

Kaliński to stara nazwa osobowa, odnotowano ją już w 1382 roku, pochodzi od nazwy miejscowej Kalina lub Kaleń, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 369, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/678 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/679. Jan Siwik, (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 279) wymienia kilka rodzin noszących to nazwisko: Kalińskich herby Gozdawa, Jelita, Łuk, Nałęcz, Półkozic, Ślepowron, Sulima, Szreniawa, Topór.