KANTAK

Nazwisko Kantak pochodzi od rzeczownika kantak. Oznaczał on: 1. drzewo ociosane na cztery kanty, belkę kanciastą, bal, jak go zwykle spławiają i sprzedają, 2. drąg z hakiem do przewracania kloców drzewa, 3. pazur wielkiego palca nogi ptasiej, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 235. Pierwotnie nazwa mogła być przezwiskiem wytwórcy lub sprzedawcy takiego rodzaju drewna.