KAPYŚ

Nazwisko Kapyś pochodzi od czasownika kapać, czyli: 1. spadać kroplami, 2. znajdować się w obfitości, w nadmiarze, być przeładowanym, 3. popadać z lepszego w gorszy stan, bankrutować, tracić majątek, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 239.