KAZANECKI

Nazwę osobową Kazanecki odnotowano już w XVII wieku, pochodzi od nazwy miejscowej Kazanki, dawniej Kozanki, włocławskie, gmina Izbica Kujawska, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 387, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/920. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 290) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Kazanecki vel Kazanowski herbu Nałęcz, 1600 r., pow. przemyski, krośniański, woj. ruskie.