KAZNOWSKI

Nazwę osobową Kaznowski, odnotowano bardzo wcześnie – już w 1389 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 388, to forma pochodząca od nazwy miejscowości mazowieckiej Kazanów – o dziejach miejscowości i rodu Kazanowskich zob. http://www.kazanow.pl/historia-kazanowa.html. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 290) odnotowuje kilka rodów noszących to nazwisko: Kazanowskich vel Casanowa el Litwosz herbu Grzymała, vel Kazaneckich herbu Nałęcz, vel Czemeryss.