KICIŃSKI

Nazwę osobową Kiciński odnotowano już w 1413 roku, można je wywodzić od nazwy miejscowej Kicin (poznańskie, gmina Czerwonak), K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 393. Więcej na temat Kicina zob. np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kicin_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie) Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 294) podaje inny trop - odnotowuje hrabiego Kicińskiego herbu Rogala, 1600 r., Kicin, powiat ciechanowski, rodzina mazowiecka osiadła na Kujawach.