KIMSTACZ

Nazwisko można wywodzić od niemieckiej nazwy osobowej Kims, ta zaś pochodzi od imion zaczynających się na Gim-, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 400.