KINDA

Nazwisko Kinda można wywodzić od niemieckiej nazwy osobowej Kind. Jej podstawę stanowi rzeczownik średnio-wysoko-niemiecki kint oznaczający ‘dziecko, syna lub córkę, chłopca, młodzieńca, dziewczynę, pannę’, Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 130. Być może pierwotnie było to przezwisko kogoś młodo wyglądającego.