KIT

Nazwisko Kit można wywodzić od tak samo brzmiącego rzeczownika, który kiedyś oznaczał: 1. masę kleistą twardniejącą, używaną do sklejania, lepiszcze, 2. masa żywiczna, zbierana  przez pszczoły (z niemieckiego Kitt), 3. nadumurowanie nad kotłem dla nadsztukowania go w wysokości (z nimieckiego Kutte = kaptur, kapa), zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 343. To stara nazwa osobowa, odnotowano ją już w 1515 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 403.