KLIKS

Nazwisko przypuszczalnie pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej klix, która ma dwa możliwe źródła: 1. tak samo brzmiące nazwy miejscowe (na Saksonii i Śląsku), 2. skróconą formę imienia pochodzenia greckiego Calixtus (oznaczającego pierwotnie kogoś najpiękniejszego), zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 382. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 302) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku: Kliks vel Klix, herbu Prus I, 1849, potw. powiat białostocki, województwo poznańskie.