KOŁDRAS

Nazwisko Kołdras pochodzi od rzeczownika kołdra. Oznacza on ‘część pościeli’, a od XIV wieku ‘tkaninę służącą do przykrycia łóżka, ściany, podłogi’, też ‘rodzaj płaszcza’, przypuszczalnie jest to zapożyczenie z włoskiego coltra ‘pokrycie, przykrycie’, zob. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 245. Nazwę osobową Kołdras odnotowano już w 1643 roku, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 428. Być może pierwotnie była przezwiskiem sprzedawcy lub wytwórcy kołder.