KOCOT

Nazwę osobową Kocot odnotowano juz w 1614 roku, pochodzi od rzeczownika kocot, oznaczającego koguta, K. Rymut, J. Hoffman, Lexikon der Familiennamen polnischer Herkunft in Ruhrgebiet, t. I, Kraków 2006, s. 343.