KOMAJEWSKI

Nazwisko Komajewski pochodzi od nazwy miejscowej Komajewo, w powiecie orszańskim, województwie wileńskim, nazwa osobowa została odnotowana już w 1421 roku, ród nosił herb Trąby oraz posługiwał się kilkoma nazwiskami – Komajewski vel Iwaszkiewicz, vel Iwaszkowicz, vel Kumajewski, vel Ościk, vel Ostik, vel Ostikowicz, vel Ostyk, vel Ostykowicz, zob. Jan Siwik, Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 316.