KOPERSKI

Nazwisko Koperski można wywodzić od nazwy osobowej o charakterze przezwiskowym – Koper. Koper oznaczał: 1. gatunek rośliny, 2. miedź, z niemieckiego Kupfer, 3. kapelusz kobiecy, por. niemieckie Kappe = ubiór głowy (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 465). J. Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 322) wymienia Koperskiego, h. wł., 1715 r., 1847 nob. woj. lubelskie.