KORAB-KARPOWICZ

Korab-Karpowicz powstało przez połączenie nazwy herbu Korab z formą patronimiczną (odojcowską) Karpowicz. Historia herbu Korab jest opisana w różnych miejscach Internetu, np. tu http://platine.pl/herby/herb,korab,3101.html. Nazwisko Karpowicz pochodzi od nazwy osobowej Karp, ta od rzeczownika karp: 1. gatunek ryby, 2. pieniek ściętego drzewa, karcz, 3. sadzonka, wysadka chmielowa (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 277) lub imienia Karp, z greckiego Kárpos, używanego w kościele prawosławnym (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 381). Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 286) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – „Karpowicz herbu Korab, 1615 r., 1854 r. potw. Karpowicze, pow. białostocki, augustowski, woj. podlaskie, pow. kowieński, woj. trockie, pow. brasławski, woj. wileńskie, Dowgirdy-Warsiady, Szukieliszki, Podubicie, woj. żmudzkie, bracławskie, inowrocławskie, Królestwo Polskie”.