KORDZIŃSKI

 

Nazwisko Kordziński ma następujące możliwe podstawy: 1. kord ‘krótki miecz, szabla, pałasz’ (< tureckie ‘kard’), 2. korda a) ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’, b) miara długości, c) karność’ dyscyplina (< łac. Chorda), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 439, Słownik języka polskiego, tzw. warszawski, t. II, s. 473-474. Nazwa osobowa mogła pierwotnie nawiązywać do cech charakteru albo np. upodobania do noszenia broni przy pasie.