KORSZNIEWICZ

Nazwisko Korszniewicz to forma patronimiczna, czyli utworzona od imienia ojca. Ma trzy możliwe podstawy: 1. korsać ‘szturchać, popędzać, naganiać’, 2. korsa/kors ‘zakrzywiony koniec płozy’, 3. niemiecką nazwę osobową Korsch, będącą pierwotnie określeniem przezwiskowym, oznaczającym wytwórcę futer, czyli kuśnierza, albo kogoś, kto nosił futro, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 442, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 481, R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 394. Uwzględniając brzmienie nazwiska ostatnia wskazana podstawa wydaje się najbardziej prawdopodobna.