KORYTKOWSKI

Nazwa osobowa Korytkowski pochodzi od nazwy miejscowości (różne rody mogą mieć inne pochodzenie, mimo tego samego nazwiska): Korytki (łomżyńskie, gmina Jedwabne), Korytków (konińskie, gmina Turek), Korytko (ziemia wizeńska, województwo mazowieckie), Korytkowo (województwo sieradzkie) – te dwie ostatnie miejscowości łączy się z Korytkowskimi vel Korytko vel Rychcicki herbu Jelita, 1440 r., Korytki, Korytkowo (powiat łomżyński, wizeński, województwo mazowieckie, nurski) – te dwie z kolei są powiązane z Korytkowskimi herbu Mora, 1500 r., zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 443.