KOSIKOWSKI

Pochodzenie nazwiska Kosikowski można łączyć z nazwą miejscową Kosikowce w powiecie uszyckim, zob. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/460 Nazwę miejscową można wywodzić od nazwy od nazwy osobowej Kosik > Kosikowce, jej podstawą jest czasownik kosić, czyli: 1. siec kosą, ścinać, 2. siec, rąbać, kładąc pokosem słać trupem, 3. żąć lub rzeczownik kosa, czyli: 1. narzędzie do sieczenia trawy i zboża, 2. przenośnie koszenie, kośba, 3. warkocz, splot włosów, 4. grzywa szczególnie końska, 5. belka okuta żelazem na kształt kosy do wywalania kamieni z muru, 6. rodzaj łodzi, 7. drzewo sosnowe wzrosłe kabłąkowato (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 486-487, 502). Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 329) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Kosikowskich herbu Krzażłuk.