KOZIELSKI

Nazwisko Kozielski uznaje się za formę pochodną od nazwy miejscowej Kozieł, odnotowanej na terenie Polski w byłych powiatach: grójeckim, noworadomskim, wieluńskim, olkuskim, łeckim i kieleckim (zob. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV s. 548) lub od nazwy miejscowej Koźle (Wielkopolska), Koźle w gmnie Stryków, Kozielsko w gminie Damasławek, Kozłowo w gminie Opalenica, zob. Zofia Kaleta (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 3. Odmiejscowe nazwy osobowe, Kraków 2000, s. 86. Można je też wywodzić od nazwy osobowej Kozieł, ta zaś pochodzi od rzeczownika kozieł, czyli: 1. samiec kozy, 2. człowiek uparty, 3. przenośnie zły człowiek, potępieniec, 4. przenośnie upór, krnąbrność, zuchwalstwo, 5. przenośnie złość, 6. nachmurzona mina, zły humor, 7. przewrócenie się do góry nogami, 8. siedzenie dla woźnicy (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 512-513). Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 339) odnotowuje kilka rodzin noszących to nazwisko, m.in. Kozielski vel Kozieł herbu Leliwa, herbu Lubicz, vel Ogiński herbu Łabędź, vel Kosielski herbu Topór, vel Koziełło herbu Nowina.