KOZUBEK

Kozubek to bardzo stara nazwa osobowa. Odnotowano ją już w 1486 roku, pochodzi od zdrobnienia rzeczownika kozub, który oznaczał m.in.: 1. pudło z kory albo łubiane, kosz, kobiałkę, 2. płaszcz, 3. framugę, niszę, ale też upartego człowieka – i przypuszczalnie to ostatnie znaczenie stało się podstawą przezwiska, potem utrwalonego w nazwisku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 455; tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II s. 515. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 341) odnotowuje dwie szlacheckie rodziny noszące to nazwisko: Kozubek vel Idzikowski herbu Nałęcz i vel Bielicki herbu Pobóg.