KUŁAJ

Prawdopodobną podstawę nazwiska Kułaj stanowi imię Mikuła (< Mikołaj), K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 489. Samo Mikołaj pochodzi od Nicolaus, to z greckiego níke ‘zwycięstwo’ i laós ‘naród’ > ‘zwyciężający naród’ (zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk 2000, s. 96.