KUBATEK

Nazwisko Kubatek to forma pochodna od imienia Jakub. Imię jest pochodzenia hebrajskiego i znaczyło pierwotnie ‘którego Bóg ochrania, wspiera’ (zob. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2 Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. M. Malec, s. 57). Obecny rozkład nosicieli tego nazwiska wygląda następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Kubatek