KULAR

Nazwisko Kular można wywodzić od niemieckiej nazwy osobowej Kuhler/Kűhler, której podstawą jest z kolei nazwa Kuhl, pochodząca od przymiotnika kűel ‘spokojny, łagodny’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 488. Było to więc pierwotnie przezwisko nawiązujące do cech charakteru.