LACHOWSKI

Nazwisko Lachowski, odnotowane już w 1443 roku, pochodzi od nazwy miejscowej Lachów (były powiat rossieński, lepelski, miński, ostrogski), Lachowa (powiat radomyski, bałcki), Lachowice (powiat żywiecki, żydaczowski, bobrecki) lub tym podobnej zawierającej człon Lach, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 6, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, s. 53-55, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/55. Nazwy miejscowości z kolei można wywodzić od nazwy osobowej Lach. Potencjalne podstawy stanowią formy: I. lach 1. katolik, 2. mieszkaniec równin polskich, równiak, 3. szlachcic czynszowy na Ukrainie, 4. rodzaj tańca, 5. gąszcz zarosły leszczyną, II. lacha 1. potężny kij, gruba sążnista laska, 2. łacha; III. lacho: 1. licho, 2. gorzej (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 672); IV. lachać ‘latać bez potrzeby’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 5. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 372) wymienia Lachowskich herbu Jastrzębiec, Łodzia, Nałęcz, Pilawa, Ślepowron.