LAJBOREK

Nazwisko Lajborek to spolszczona fonetycznie i słowotwórczo forma pochodąca od niemieckiej nazwy osobowej Leib, która ma trzy możliwe źródła: 1. niemiecką nazwę osobową Liubo, 2. przezwisko Lip, pochodzące od rzeczownika Leib, czyli ‘ciało’, 3. przezwisko pochodzące od średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘chleb’, którym często określano piekarzy, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 420.