LANCMAN

Nazwisko Lancman pochodzi od rzeczownika pochodzenia niemieckiego lancman/landsman, który oznaczał ‘towarzysza, mieszkańca tej samej wsi’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 8. Teraz niektórzy nazwaliby taką osobę ziomkiem :).