LEFEK

Nazwisko Lefek uznaje się za formę pochodną od niemieckiej nazwy osobowej Lew, pochodzącej od średnio-wysoko-niemieckiego lef, czyli ‘ukochany, drogi’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 12.