LEGUN

Nazwisko Legun ma dwie możliwe podstawy: 1. legać, czyli ‘kłaść się, upadać’, 2. gwarowe legun, czyli ‘legionista’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 12.