LEKACZ

Nazwisko Lekacz uznaje się za formę pochodną od podstawy lek, obecnej m.in. w słowach lekki i lek ‘medykament’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s.13. Do wymienionych powyżej potencjalnych podstaw dodałabym leka ‘lekarstwo’ i lekać ‘leczyć ‘czarami’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 707. Tak czy owak motyw leczenia jest dominujący, jeśli chodzi o podstawy tej nazwy.