LEUTO

Nazwisko Leuto pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta zaś od imion zaczynających się na Liut-, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 17.