LEXY

Podstawę nazwiska Leksy/Lexy stanowi imię Aleksy. Pochodzi ono od greckiego ‘bronię, strzegę’ (zob. M. Malec, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2).