LIBER

Potencjalne podstawy nazwiska Liber to: I. łaciński przymiotnik liber ‘wolny’; II. niemiecka nazwa osobowa Lieber, pochodząca od imienia Liubher, to od liob-hart ‘miły, luby, kochany, drogi, miły’ + ‘twardy, surowy’ albo liut-beraht ‘naród, lud, ludzie’ +’jasny, promienny, błyszczący, lśniący’, por. też Lieber = Liebener ‘kochający, kochanek’; III. libera ‘słabość, choroba’ („libera go gryzie”, zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 731); nazwę osobową Liber odnotowano już w 1490 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 19. Pierwsza wskazana podstawa jest najbardziej prawdodpodobna. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 366) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Liber herbu Lewalt, 1799 r., pow. kwieński, woj. trockie, pow. słonimski, woj. nowogródzkie.