LITEWKA

Nazwisko Litewka ma następujące potencjalne podstawy etymologiczne: 1. nazwę Litwa, 2. rzeczownik litewka, czyli: a) gatunek tabaki, b) gryka, c)gęś, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 23, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 753. O pochodzeniu nazwy Litwa zob. tu: https://rcin.org.pl/Content/39897/PDF/WA303_56700_A453-SzDR-R-46_Semenowicz.pdf