MŁODOWICZ

Nazwisko Młodowicz to forma patronimiczna, czyli odojcowska, utworzona od przezwiska Młody (Młodowicz = syn Młodego), pochodzącego od tak samo brzmiącego przymiotnika. Młody to znaczyło m.in.: 1.niestary, niedawno żyjący, 2. oblubieniec, 3. młodzieńczy, 4. kawaler, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 1009.