MAŁYCHA

Nazwisko utworzone przyrostkiem –ski od nazwy miejscowej Rosino w byłym powiecie wilejskim lub Rosiniec w byłym powiecie ostrzeszowskim - zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX s. 755. Por. także rosa: 1. opar wodny osiadający na roślinach, 2. kwiat zboża, 3. rodzaj rośliny, rosić: 1. padać na kształt rosy, kropić, 2. po wymoczeniu wystawiać len na działanie rosy i deszczu w celu wyblechowania go – zob. tzw. Słownik warszawski, t. V, s. 564.