MAKSIM

 

Nazwisko Maksim pochodzi od imienia Maksym, notowanego w Polsce już w XIV wieku, wywodzi się je od łacińskiego maximus, czyli ‘bardzo duży, największy’, to zaś od magnus ‘wielki’, wśród świętych m.in. Maksym, biskup Aleksandrii, III w. oraz inni święci wczesnochrześcijańscy, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 58, M. Malec, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, Kraków 1995, s. 84.