MALESZKO

Nazwisko Maleszko pochodzi od przymiotnika mały, czyli: 1. niewielki, nieduży, 2. mały dzień = świt albo zmierzch, 3. ubogi, niedostatni, 4. niski, 5. przenośnie człowiek nie wyróżniający się swoim stanowiskiem albo umysłem, 6. dziecko płci męskiej, chłopczyk, malec, 7. rodzaj tańca, por. też maleszka ‘lilia polna’ (zob. tzw. Słownik warszawski, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 856, 857, 867). K. Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 62) podaje, że nazwę osobową Maleszko odnotowano już w 1495 roku.